Duurzaamheid

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat centraal binnen 2adore. Als verwerker van (hard)hout en houtproducten zijn wij ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Wij streven er daarbij naar om met onze activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten. 2adore is onderdeel Weekamp Deuren. De beschreven prinicipes gelden dan ook voor de gehele organisatie.


Pijlers duurzaam ondernemen 2adore

  • ecologisch verantwoord
  • sociaal verantwoord
  • economisch haalbaar

Ecologisch verantwoord


Wij willen naast het toewerken naar 100% "groen hout" op een verantwoorde manier omgaan met milieu bij overige productieprocessen. 2adore werkt al sinds 2005 met watergedragen verf. De door ons gebruikte (watergedragen) verf bevat maximaal 3% oplosmiddelen, terwijl alkydverven ongeveer 50% oplosmiddelen bevatten. De uitstoot van oplosmiddelen is daarmee nagenoeg nihil. Hierdoor voldoen wij ruimschoots aan het Besluit Vluchtige Organische Stoffen. Alle afvalstromen zijn officieel geregistreerd. Het minimale licht chemisch afval wordt afgevoerd door en naar daarvoor gespecialiseerde bedrijven. Speciale verfkleuren worden in onze eigen bedrijven gemengd, zodat ook daardoor geen chemisch verpakkingsafval ontstaat.


Sociaal verantwoord


Wij beschikken over verschillende productielocaties in Nederland, Tsjechië en Azië. Wij streven naar gelijke arbeidsomstandigheden op alle locaties. Hierop is een actieve controle. Met onze leveranciers heeft 2adore sociale convenanten opgesteld m.b.t. arbo-omstandigheden en het uitsluiten van kinderarbeid. Elke locatie is KOMO-gecertificeerd en wordt onafhankelijk gecontroleerd door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) uit Nederland.


Economisch verantwoord


Door eigen inkoop in landen van herkomst kunnen wij zeer prijsgunstig inkopen. Daardoor kunnen wij zowel FSC® gecertificeerde als PEFC ™ gecertificeerde deuren en ramen tegen een scherpe prijs aanbieden. Verantwoordelijk omgaan met grondstoffen betekent ook het beperken van afvalhout. Toch is resthout tijdens het productieproces onvermijdelijk. Van dit resthout worden de goede stukken gebruikt voor het samenstellen van onder andere lijstwerk voor deuren. Het geproduceerde zaagsel wordt in onze eigen verbrandingsinstallaties verbrand. De warme lucht die hierbij vrijkomt wordt teruggewonnen en hergebruikt om de fabriek zelf weer te verwarmen. Wij gebruiken hiervoor dus geen andere fossiele brandstoffen. Rookgassen worden gefilterd door middel van een stoffilter in de afzuiging en speciaal voor ons ontwikkelde elektrostatische filtersystemen. De milieubelasting wordt door middel van dit soort maatregelen tot een minimum beperkt.weekamp deuren fsc pefc grafiek percentage hardhout
fsc pefc logo

Per product geven wij aan of het een FSC®-gecertificeerde deur betreft.